70-90 kg na 10:00 01.01.2014

classic Classic list List threaded Threaded
Locked 4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

70-90 kg na 10:00 01.01.2014

EDIpro
Administrator
jak w temacie ... głównie kulanie ... no może jakaś tech też by się zdało ...
EDIpro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 70-90 kg na 10:00 01.01.2014

Bodziosamolot
Skąd wzrost zakresu wagi? :D
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 70-90 kg na 10:00 01.01.2014

EDIpro
Administrator
czuję przypływ siły ;) i masy ;) choć ostatnio w niższym limicie trening był wyśmienity - jeszcze raz wielkie dzięki Patryk !

tak naprawdę spodziewam się braku ochotnika bo wiadomo że to dzień w którym każdy chce odespać ...
EDIpro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 70-90 kg na 10:00 01.01.2014

EDIpro
Administrator
In reply to this post by EDIpro
no trudno - brak chętnych ... skoczę na saunę ;(
EDIpro