Dojazd do Łodzi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dojazd do Łodzi

piotrek_p
Mam jeszcze dwa miejsca w aucie na dojazd do Łodzi 8 listopada (powrót w ten sam dzień). Kontakt: 662065658
albo na facebooku "piotrek_pyjter"

pozdrawiam!