Dojazd na obóz Stare Kaleńsko 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dojazd na obóz Stare Kaleńsko 2015

slawekbastion
Administrator
Proszę o wpisy wszystkich którzy jadą na obóz i mają wolne miejsca w aucie lub potrzebują transportu.
Podawajcie Imię, Nazwisko i tel., facebook, lub jakiś inny kontakt.
Do zobaczenia na obozie :)