Marcin vs Sarnavski - relacja z pobytu w Irvine w Kalifornii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marcin vs Sarnavski - relacja z pobytu w Irvine w Kalifornii

slawekbastion
Administrator
This post was updated on .
Kilka zdjęć pokazujących miasto w okolicy hotelu
Widok na hotel

Widok z hotelu
Widok w prawo

Widok w lewo

Widok do góry

A to widok na tył hotelu - miejsce na wieczorny relax po siłowni i nasze afterparty

Zdjęcia z wycieczki do:


Dzięki Jackowi i jego jeepowi możemy pozwiedzać te piękne miejsca


Ptaszyska strzegące plażę :)

Prawdziwe :)


Pierwsza kąpiel w Pacyfiku, temperatura jak w Bałtyku :(

No i oczywiście cały dzień zakończony wagą Marcina