Niedomówienie w zasadach IBJJF

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Tom
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Niedomówienie w zasadach IBJJF

Tom
Czy leg lock na przeciwniku który jest wpięty za naszymi plecami i ma/nie ma, skrzyżowane stopy jest dozwolony na zawodach ?
Tom
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Niedomówienie w zasadach IBJJF

Tom
W sensie że zakładam przeciwnikowi swoje nogi na jego i jakby rozciągamy kolana/stawy skokowe