Przeczytaj zanim napiszesz pierwszy raz na forum BASTIONU

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przeczytaj zanim napiszesz pierwszy raz na forum BASTIONU

slawekbastion
Administrator
This post was updated on .
Nie trzeba się rejestrować, żeby cokolwiek napisać, wystarczy nacisnąć "New topic" w celu utworzenia nowego tematu lub "Reply"" w celu odpowiedzi na dany temat.

Jednak zachęcam do rejestracji gdyż ułatwi to poruszanie się po forum i umożliwi automatyczne otrzymywanie odpowiedzi na twoje posty.

Jeżeli chcesz coś napisać, wstaw swój post w odpowiednim dziale, żeby inne osoby mogły go łatwo znaleźć.

Zachęcam do udziału w Forum każdego klubowicza, oraz osoby zainteresowane ćwiczeniem w Bastionie.