Underhook przy De La Rivie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Underhook przy De La Rivie

Bodziosamolot
Ostatnio pojawiały się wątpliwości odnośnie legalności underhooka na wykroczną nogę gdy trzymamy De La Rivę. Tutaj jest wyjaśnienie:

http://www.youtube.com/watch?v=IGm52vM1gZI&t=0m35s

Czyli niby można ale jeśli sędzia uzna, że wykręcacie nogę to Was zdyskwalifikuje :)